Stål i bein og armer

Photo: Klara Sofie Ludvigsen
Dance performance at Cornerteateret, Bergen, Norway, January 2014.
Choreographer/performer: Karen Eide Bøen; Composer/performer: Eva Pfitzenmaier; Performer: Brogan Davison.

The project started with an interest in the connections and disconnections between body and mind. Particularly the book The Shaking woman by Siri Hustvedt initiated the thought process. Stål i bein og armer explores the contradictions between what we are thinking and how our body is moving. Through sound, video, text and movement we create an experience that the audience can relate to physically and empathetically.

Stål i bein og armer – video excerpt

Stål i bein og armer bilde

 

Med utgangspunkt i boken Den skjelvende kvinnen av Siri Hustvedt, har Lang Sang Produksjoner utforsket sammenhenger mellom hjerne og kropp, tanke og bevegelse. Bl.a etter Descartes «Jeg tenker, derfor er jeg» har et sterkt skille mellom hode og kropp vært utbredt. Noen mennesker ser ut til å kjempe mot kroppen sin, litt frakoblet fra det faktum at de faktisk er kroppen sin. Det er ikke alt kroppen gjør som den bevisste hjernen har kontroll over.

Tenk på den type bevegelse vi gjør når hjernen er opptatt med andre ting, som å lytte eller snakke i telefonen. Kroppens drodling. En gang observerte jeg en businessmann i pen dress som sto og snakket i telefonen  mens han gjentatte ganger sparket inn i en haug med løv og kastanjer. Elegante svingspark med spisse lakksko. Bevisstheten på og sammenhengen mellom kroppens og hjernens aktivitet er det vi utforsker. Og ikke minst følelser, som fysiske og psykiske fenomen.

Stål i bein og armer presenteres som en sceneforestilling på Cornerteateret i januar. Her prøver vi å skape en opplevelse du kan relatere fysisk til, med bruk av bevegelse, dans, musikk, lo-fi surround, live lydeffekter, videobilder og bevegelige objekter. Vi forsøker å innhylle deg i en illusjon med mer eller mindre billige triks, men konfronterer deg også med en ærlig framstilling av det kroppen noen ganger gjør utenfor vår kontroll.

http://cornerteateret.no/aktivitet/stal-i-bein-og-armer/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star