Mind The Gap: “Trommis”

“Trommis”

Utforsking av rytme, takt og utakt

i rørsle og i lyd.

Meining eller inga meining;

i kroppen og i rommet.

I det pågåande prosjektet «Stål i ben og armer» vil eg utifrå tanken om at tilskodaren kan bli medviten sitt eige fysiske nærvær, jobbe med spenning og kraft, skjelving/risting, rytme eller tekstur: Fysiske uttrykk som kan ymte om psykiske tilstandar eller eit kjenslemessig innhold. Danse som ein trommis er eitt steg på ein veg.

vlcsnap-2013-08-01-23h32m54s31 vlcsnap-2013-08-01-23h31m15s143 vlcsnap-2013-08-01-23h31m39s121vlcsnap-2013-08-01-22h58m05s221vlcsnap-2013-08-01-22h54m15s206

Deltok på Mind the gap på Scenehuset i Oslo i juni.

“Trommis” er en del av prosessen med “Stål i ben og armer” (arbeidstittel) som jeg nå jobber med i Vilnius, på residens ved Arts Printing House (gjennom Bergen kommune).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star